• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Współczesne media z całą swoją agresywnością i coraz mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze sfinalizować profesjonalne domysły pieniężne na nadchodzący rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do czasopism opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się absolutnie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do należytego poziomu zawiadamiania opinii powszechnej, a ta w wielu przypadkach bierze własną wiedzę o rzeczywistości jedynie z tego, co ujawnia telewizja i pisze ogólnodostępna prasa. To przykre, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka grupa w całej społeczności posiada realną wiedzę na temat przeróżnych szczegółów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu czują się zobligowane do asystowania w demokracji.
słowa kluczowe: Wiedza i Szkoła, Edukacja i Szkoła, Szkoła, Szkoła.

Categories: Nauka

Comments are closed.