• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

By pozostać lekarzem należy skończyć zawikłane studia medyczne, odbyć staż w szpitalu lub też przychodni i dopiero w owym czasie wolno rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki medycznej. W Polsce tytuł medyka zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale medycznym dowolnej uczelni lekarskiej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent ma jednakże tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie często przeprowadza się usg staw skokowy warszawa. Tytuł lekarza profesjonalisty otrzymuje się po około 5 latach specjalnego szkolenia z wybranej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej aniżeli jedną specjalność, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze fachowcy muszą się bezustannie kształcić, bowiem medycyna to jedna z najszybciej kształtujących się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek leczniczych oraz udział w konferencjach czy sympozjach lekarskich.
źródło: www.listmotywacyjny.biz.pl, korczakfestiwal.pl, http://meskakuchnia.pl.

Categories: Rozrywka

Comments are closed.